HOME LOGIN MAP
회원가입 아이디/비밀번호
HOME >전문교사 과정
 
조회수 287
제목 2016 한세대학교 피아노석세스 전문교사 과정 안내
작성자 yesolpress
작성일자 2016-09-02
★ 한세대학교 피아노 석세스 전문교사 자격증 과정
 
▷ 일시 / 2016.09.19 ~ 12.12 (12회)
▷ 시간 / 월요일 오전 10시 ~ 오후 12시
▷ 강사 / 오소영 (피아노 석세스 강사, 피아노 교수학 박사)
▷ 장소 / 한세대학교 한세달크로즈센터
▷ 수강료 / 30만원
▷ 접수 /  접수기간 / 가을학기 : 2016년 7월 1일 ~ 선착순 마감

               접수방법 /  1. 전화신청 후 온라인 입금
  
                                      - 국민은행 678501-01-1469019 (예금주 : 한세대)
  
                                       - 송금인 표시방법 : 본인성명 + 강좌명
               
                                    2. 온라인 입금 후 제출서류 우편 또는 방문접수
 
                제출서류 /  1. 교사아카데미 - 지원서, 사진2매(3X4)
               
                                     2. 영재아카데미 - 지원서, 사진1매
 
▷ 문의 / 한세대학교 한세달크로즈센터
             031) 450-5150 / 5304 (월요일 휴무)
             홈페이지 :
http://www.hanseidalcroze.com/
 
  


 
::: PIANO SUCCESS :::